20130324

Regiunea Viticola a Dealurilor Banatului (a IV-a) - zona C IRegiunea viticola a Dealurilor Banatului este specializata în producerea de vinuri albe si roze de masa si in mai mica masura a vinurilor albe si rosii de calitate superioara. Soiurile reprezentative pentru aceasta regiune sunt cele albe - Creata de Banat, Majarca alba, Steinschiller, Riesling italian, Sauvignon, dar si soiuri pentru vinuri rosii - Cadarca, Burgund mare, Merlot si Pinot noir.
Cultura soiurilor pentru struguri de masa are o pondere mai redusa, iar soiurile intalnite sunt cele cu maturare mijlocie: Chasselas doré, Muscat de Hamburg si Muscat d’Adda.


Limite geograficePlasata în sud-vestul Romaniei, aceasta regiune întruneste, într-o oarecare masura, conditiile unei singure podgorii. Plantatiile de vii, care ocupa actual circa 3.000 hectare, au un caracter insular, constituindu-se în mai multe centre viticole.

Regiunea viticola a Dealurilor Banatului se aseamana cu regiunea viticola Crisano - Maramuresana de la nord de Mures, de care se deosebeste prin resurse termice mult mai bogate, datorita pozitiei latitudinale mai sudice si a climatului submediteranean mult mai clar exprimat aici decât în oricare alta parte a tarii.


Caracteristicile climatului: Climatul este moderat continental cu nuanta submediteraneana, cu ierni blande, veri calde si toamne prelungi, deci conditii optime pentru dezvoltarea vitei-de-vie. Resursele heliotermice sunt ridicate si relativ omogene pe cuprinsul regiunii, conducând la o buna maturare si chiar supramaturare a strugurilor, iar resursele hidrice sunt superioare celor din Moldova.


Precipitatiile atmosferice prezinta o medie anuala de 650 mm (550 mm în campia joasa si 750 mm in dealurile piemontane), iar evapotranspiratia potentiala anuala atinge valoarea de 700 mm, fapt care conduce la un regim hidric echilibrat pentru cea mai mare parte a regiunii, exceptie facand campia vestica (centrul viticol Teremia). Media precipitatiilor din perioada de vegetatie se apropie de valoarea de 395 mm.

Solurile predominante în aceasta regiune sunt cele de tip terra rossa (pe solurile calcaroase), solurile brune-eumezobazice (pe versanti), brune-argiloiluviale si regosolurile. Se întâlnesc si cernoziomuri si chiar cernoziomuri levigate, putin favorabile culturii vitei de vie, în centrul viticol Teremia (Şerdinescu A. si colab., 2003).

Centrele viticole din aceasta regiune sunt: Moldova Noua (1), Tirol (2), Silagiu (3), Recas (4) si Teremia (5).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu