20130328

Vinul ... definitie, legislatie, criterii de calitate si clasificari (I)


Vinul ... definitie, legislatie, criterii de calitate si clasificari (I)Vinul este una din băuturile alcoolice cele mai apreciate.
Consumat cu moderaţie are asupra organismului multiple acţiuni benefice, fiind considerat de Plutarh „cea mai folositoare dintre băuturi, cel mai bun dintre medicamente şi cel mai căutat dintre alimente” iar de Louis Pasteur “cea mai sanatoasa si mai igienica dintre bauturi.”
Producerea şi comercializarea vinurilor este reglementată de legislaţia fiecărei ţări, iar pe plan internaţional sunt armonizate cu cele ale Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (OIV), cu sediul la Paris, şi cu reglementările Uniunii Europene (UE).
In Legea Viei si Vinului nr. 244/ 2002 din Romania se scrie ca: „Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentaţia alcoolică completă sau parţială a strugurilor proaspeţi zdrobiţi sau nezdrobiţi ori a mustului de struguri proaspeţi, tăria alcoolică dobândită a vinului nu poate fi mai mică de 8,5% vol. ”.
Anexa 1 a Regulamentului CE 1493/1999 – legea de bază din domeniu în Comunitatea Europeană stipulează: „Vinul: produsul obţinut exclusiv din fermentarea alcoolică totală sau parţială a strugurilor proaspeţi presaţi sau nu, sau a mustului de struguri”.

Calitatea vinurilor a fost şi rămâne în continuare un subiect de mare actualitate, fapt absolut justificat întrucât consumul de vin face parte din hedonismul vieţii, vinul fiind băut numai în măsura în care satisface exigenţele şi preferinţele consumatorilor.
Vinul ... definitie, legislatie, criterii de calitate si clasificari (I)
Conceptul de calitate a vinurilor, faţă de alte produse, este destul de greu de definit din cauza caracterului complex şi interpretării sale subiective, dar conţine totuşi câteva elemente precise şi, în prezent, unanim acceptate.
Calitatea se referă în primul rând la condiţiile de autenticitate şi de tipicitate din ce în ce mai sever reclamate de către consumatori. Vinul trebuie să se caracterizeze prin personalitate şi să poarte amprenta specifică imprimată de factorii care stau la baza realizării sale: soiul, condiţiile naturale şi tehnologia de producere.

Deseori se pune întrebarea dacă un vin care a suferit tratamente este un vin natural. Vinul este cu siguranţă un produs al naturii, dar este pus în valoare de către om prin intermediul unor tehnici şi practici autorizate. Folosirea acestora în limitele stabilite de lege şi într-o măsură care să-i afecteze cât mai puţin compoziţia şi însuşirile primare, nu constituie o operă frauduloasă.
Există o mare diversitate, nu întotdeauna riguros ştiinţifică, de vinuri şi produse pe bază de struguri şi vin, ce a impus o clasificare a lor, care se poate face după diverse criterii (culoare, aromă, conţinut de dioxid de carbon, în glucide, etc.).

In cele ce urmeaza se detaliaza clasificarea vinurilor în conformitate cu legislaţia viti-vinicolă în vigoare, care ia în considerare criteriul calitativ dar şi caracteristicile compoziţionale.

Clasificarea vinurilor, a produselor pe bază de must şi vin, a coproduselor vinicole (Legea viei şi vinului nr. 244/2002):
- Vinuri de masa (albe, roşii şi roze)
- Vinuri de calitate (albe, roşii şi roze)
- Vinuri speciale (efervescente, aromatizate, de lichior, alte vinuri speciale)
- Vinuri de hibrizi (albe, roşii şi roze)
- Alte vinuri speciale
- Produse pe baza de must
- Produse pe bază de vin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu